,,Slăvesc în inima mea Zeiţa al cărei corp este scăldat în ambrozie, mai frumoasă decât fulgerul, şi care, atunci când îşi părăseşte sălaşul şi intră în palatul regal al lui Shiva, deschide lotuşii canalului axial al iubirii.”

-Bhairavi-Stotra

marți, 6 aprilie 2010

Shiva în ipostaza sa perfect androginală

Shiva în ipostaza sa perfect androginală, divină

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Shiva-Ardhanarishvara este una dintre cele mai binecunoscute ipostaze ale lui Shiva. Ea este expresia tainică a naturii sale divine, androginale, bipolare, în care el, în manifestarea sa ca Supremul Masculin este intim fuzionat cu propria sa jumătate feminină.

Shiva-Ardhanarishvara este androginul divin glorios. Semnificaţia profund spirituală a acestei ipostaze a lui Shiva este foarte importantă pentru tradiţia hindusă. Shiva-Ardhanarishvara este expresia fuziunii indisociabile dintre Shiva şi Shakti – Supremul Transcendent şi energia feminină creatoare, aspectul masculin şi aspectul feminin, care atunci se află într-o stare de perfectă neutralitate şi echilibru polar. Shiva-Ardhanarishvara este totodată fiinţa divină, cosmică care există dincolo de orice polaritate sau dualitate, ea fiind atunci situată deasupra tuturor aspectelor complementare care există în manifestare.

Ipostaza lui Shiva ca androgin divin glorios este de multe ori evocată şi adorată în cele mai multe părţi ale Indiei, ea fiind prezentă adeseori în imnurile străvechi care îi sunt închinate lui Shiva. La baza ei se află următoarea povestire mitică:

Înţeleptul Bringi era unul dintre adoratorii perseverenţi şi plini de fervoare ai lui Shiva, însă el obişnuia să-l adore numai pe Shiva, neglijând în mod voit venerarea lui Shakti. Prin practica sa spirituală, Bringi urmărea exclusiv transcenderea aspectelor existenţei şi, tocmai de aceea, el considera că este just ca el să îl adore numai pe Shiva, separându-l în mintea sa pe Shiva de energia feminină manifestatoare (Shakti), de care în realitate Shiva era nedespărţit şi este în permanenţă.

Odată, zeii şi înţelepţii s-au dus spre a rămâne plini de dăruire şi veneraţie în jurul lui Shiva şi al iubitei sale Parvati, a căror reşedinţă era muntele Kailassa. Atunci, însă, fanaticul adorator al lui Shiva, pe nume Bringi, a început să insiste, spunându-le că dacă ei îl adoră cu adevărat pe Shiva, este necesar să vină doar în jurul lui Shiva. Excluzâd-o în totalitate pe Shakti (energia feminină) din rugăciunile ce erau îndreptate către Shiva, Bringi a renunţat fără să ştie la energia lui vitală, susţinătoare, feminină, care în realitate provenea tocmai de la Shakti şi care îl susţinea totdeauna în acţiunea sa de adorare. Pentru a-i oferi o lecţie spirituală care trebuia să-l scoată din starea de limitare şi prostie în care se afla, Parvati l-a făcut atunci pe adoratorul fanatic Bringi să ajungă şi să rămână din punct de vedere fizic într-o stare trupească în care el era numai piele şi os. Întreaga sa energie feminină (Shakti), pe care neîncetat el o respingea cu o fervoare aproape nebunească, i-a părăsit atunci complet trupul şi din această cauză bietul Bringi a devenit în scurt timp foarte slăbit şi lipsit de aproape orice fel de urmă de energie, astfel încât atunci el nu mai era capabil să realizeze nici cele mai mici mişcări, fiind deja în imposibilitate să se mai deplaseze. El a continuat, însă, să se roage cu încăpăţânare doar lui Shiva. Plin de o nesfârşită compasiune, Shiva i-a oferit atunci adoratorului său fanatic drept sprijin un băţ. Luându-l cu veneraţie, Bringi s-a ataşat după aceea atât de tare de acel băţ al său, încât acesta a devenit în scurt timp întocmai ca un al treilea picior pentru el.

Având acum acest nou sprijin care fusese primit de la Shiva, Bringi a continuat să-l adore mai departe numai pe Shiva, neînţelegând nici măcar atunci care era sensul acestei lecţii spirituale la care deja fusese supus. Atunci, pentru a-l ajuta să înţeleagă inseparabilitatea dintre Shakti şi Shiva, iubita lui Shiva l-a rugat pe Stăpânul ei Divin, Shiva, să-şi asume pentru adoratorul său Bringi o înfăţişare în care ea să fie una cu Shiva, şi care să exprime într-un mod evident inseparabilitatea care există între Shiva şi Shakti. În această situaţie, Shiva şi-a asumat atunci ipostaza Ardhanarishvara.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu